W tej części wystawy znajdują się również obrazy Wasila Kandinskiego (1866-
1944), Kazimierza Malewicza (1878-1945) i Marka Chagalla (1887-1985) uraz prace Leonida Pasternaka (ojca pisarza Borysa Pasternaka; „Kwiaty"), Igora Grabara (malarza i historyka sztuki; Martwa natura", „Owoce"), Martirosa Sa-liana (1880-1972; krajobrazy z Azerbejdżanu), K.S. Pietrowa-Wodkina (1878-1939) i P.W. Kuzniecowa (1878-1968). Kuzniecow jest uważany za najwibitniejszego malarza grupy „Błękitna Róża", w której uczestniczył do r. 1914. Piotr P. Konczałowskij (1876-1946): „Krajobraz z okolic Cassis", „Siena". A.W. Lientułow (1882-1943): Autoportret. I.l. Maszkow (1881 -1944): „Martwa natura". Obrazy R.R. Falka (1886-1958). Czterej ostatni malarze reprezentują kierunek awangardy rosyjskiej pozostający pod wpływem Cezanne'a, będący w okresie przed i w pierwszych latach po rewolucji kierunkiem zdumiewająco żywotnym i twórczym.

Natalia Gonczarowa: „Zbiór owoców". Gonczarowa (1881-1962) urodzona w okolicach Tuty pochodziła z arystokratycznego rodu Gonczarowych, któremu Rosja zawdzięcza wielu artystów i znanych pisarzy. Przyłączywszy się do kierunku rajonizmu, stworzonego przez jej męża, Michaiła Łarionowa, wyjechała z nim do Paryża, gdzie zajęła się projektowaniem dekoracji dla „Baletów Rosyjskich" Diagilewa.
Martwa natura A.W. Kuprina (1890-1960) i kompozycje Władimira Tatlina (1885-1953). Na siódmej i ostatniej wystawie „Związku Młodych" (1913-1914) wystawił Tatlin swoje obrazy kubistycz-no-futurystyczne. Powróciwszy z Francji do Moskwy, zorganizował wystawę płaskorzeźb wykonanych z najróżniejszych materiałów.
Kilka sal poświęcono malarstwu realizmu socjalistycznego.

Dział rzemiosła artystycznego
Tkaniny, ceramika, malowane meble, koronki, nakrycia głowy z różnych obszarów b. ZSRR, wyroby z kości, malowane wyroby z Ukrainy, kolorowo malowane rzeźby z XVII w., miniatury i ozdoby snycerskie domów wiejskich.